آینده‌ای زیبا، بادوام و طبیعی با ترموود و تأثیر آن بر صنعت