استفاده از چوب در دیزاین داخلی و فواید آن برای سلامتی